Fullständiga villkor för Telecos tjänster och webshop

Villkor för telefonitjänster och e-handel

Teleco behandlar personuppgifter om mig för att jag ska få en så anpassad kundupplevelse som möjligt. Hur länge uppgifterna sparas, och hur de används, framgår av nedan villkor. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Integritetspolicy hos Teleco Mobile AB

Vårt Engagemang för Din Integritet: På Teleco Mobile AB ("Teleco") värdesätter vi din integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi är engagerade i att hantera dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar och bestämmelser.

Insamling av Uppgifter:
 • Kunduppgifter: Vi samlar in personuppgifter som ditt namn, personnummer, kontaktinformation (adress, e-postadress, telefonnummer), samt information om din användning av våra tjänster och produkter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att skapa ditt konto, hantera ditt abonnemang, och erbjuda personlig service.
 • Trafikuppgifter: Detta inkluderar detaljer om din användning av våra telekommunikationstjänster, såsom samtalstider, SMS och dataanvändning, vilket hjälper oss att analysera och förbättra våra tjänster.
 • Insamlingsmetoder: Dina uppgifter samlas in genom direkt interaktion med dig (t.ex. vid registrering eller kundtjänstkontakter), när du använder våra tjänster, samt via tekniska metoder såsom cookies på våra webbplatser.
Användning av Uppgifter:
 • För Avtalsförpliktelser: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att tillhandahålla de tjänster och produkter du har beställt.
 • För Lagliga Ändamål: Vi kan också behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter eller skydda våra legitima intressen.
 • Kundservice och Support: Vi använder dina uppgifter för att ge dig support, hantera dina förfrågningar och förbättra våra tjänster.
 • Marknadsföring och Kommunikation: Med ditt samtycke använder vi dina uppgifter för att skicka skräddarsydda marknadsföringsmeddelanden och för att informera dig om nya produkter och tjänster.
Lagring och Säkerhet:
 • Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras bara så länge som det är nödvändigt för de syften de samlades in för, i enlighet med våra interna riktlinjer och lagliga krav.
 • Säkerhetsåtgärder: Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering.
Dina Rättigheter:
 • Tillgång och Korrigering: Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter.
 • Radering och Begränsning: Du kan också begära radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Dataportabilitet: Du har rätt att erhålla de personuppgifter du har tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.
 • Invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, särskilt när det gäller direktmarknadsföring.
 • Kontakta Oss: För frågor om denna policy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post på support@teleco.se eller telefon 010-288 10 10.

Utlandspriser

Självklart använder du din mobil precis som vanligt inom EU och EES samt Storbritannien. Dessutom smsar du alltid gratis till hela världen från Sverige. Se våra fullständiga utlandspriser här.

Viktig information för nya kunder

Särskilda villkor för tjänster