Välgörenhet

Tänk om det var möjligt att skapa prisvärda telefonabonnemang och samtidigt göra något gott. Ur denna tanke växte visionen om en grön telekomoperatör fram.

Teleco har en strikt policy att bidra till välgörande ändamål med definierade och mätbara mål. Därför planterar vi ett träd per abonnent och år.

Det finns flera bra anledningar till varför vi just valt att arbeta med trädplantering. Träden som planteras är snabbväxande, skuggande och göder marken. Det gör att man kan plantera träd och grödor tillsammans, även kallat agroforestry.

Nedan ser du vad ett träd betyder och på hur många olika sätt träd gör nytta.

  • Träden fångar upp koldioxiden.
  • Trädens löv stoppar regndropparnas kraft och förhindrar erosion.
  • Avdunstning minskar, liksom vattenförbrukningen.
  • Träd skuggar grödor och bryter vindens kraft.
  • Organiskt material bildar humusämnen och ökar bördigheten.
  • Mängden mikroorganismer ökar.
  • Träden fixerar kväve, vilket ökar bördigheten.
  • Trädens rötter luckrar upp jorden, söker sig djupt och för upp näringsämnen.
  • Träden ger ved, virke, foder, frukt och mediciner!